A gyomokról általában

A gyomirtás a termesztéstechnológiában kritikus tényező, mivel sok esetben igen komplex tudást és gyakorlatot igényel. Egyre többször tapasztalom, hogy meggyűlik a baja a gazdának egyes növénykultúráknál a gyomirtással és az esetleges gyomszabályozási lehetőségek alkalmazásával, ismeretével. Jelen írásban a gyomirtás lehetőségeit foglaltuk össze.

Előző sorozatomban igyekeztem komplex technológiai útmutatót összeállítani a dinnyetermesztésről, melyet több mint 20 cikkben részleteztem. A már megjelent írásokat hétről hétre a Kárpátalja hetilapban olvashatták, melyek visszamenőleg is megtalálhatók a hetilap weboldalán (https://karpataljalap.net/archivum), továbbá a „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány weboldalán (https://proagri.org/) szintén fellelhetők.

Ezúttal egy sokkal nagyobb és bonyolultabb témát szeretnék kifejteni és részletezni, ami nem más, mint a gyomirtás. A cél, hogy a növénytermesztéssel foglalkozó helyi gazdáknak érthető összefoglalót biztosítsak az egyes növények gyomszabályozásáról, ismertessem a bevált és jó gyakorlatokat, illetve felhívjam a figyelmet az esetleges veszélyekre és a tudnivalókra. A következő hetekben, hónapokban részletesen kifejtem minden termesztésben lévő kultúrnövényünk gyomszabályozási lehetőségeit, módját, időzítését.

Mi számít gyomnövénynek?

A legegyszerűbb és legérthetőbb meghatározás szerint gyomnövénynek nevezünk bármely fejlődési stádiumban lévő olyan növényt vagy növényi részt (rizóma, tarack, gumó, hagyma, hagymagumó stb.), amely ott fordul elő, ahol nem kellene. Például a burgonyatáblában tömegesen növő parlagfű egyértelműen gyomnak számít, mert elszívja a tápanyagokat, és kiszorítja a kultúrnövényt, de más szemszögből közelítve a csemegekukorica-táblában kelő burgonya is gyomnövénynek számít, mivel zavarja és hátráltatja a csemegekukorica növekedését. Ebből a példából is kitűnik, hogy gyom bármilyen növény lehet.

A gyomnövények csoportosítása

A gyomnövények csoportosítása, rendszerezése és egységes betűjelekkel való jelölése az egyszerűsítés, az érthetőség miatt lett kialakítva, hogy a gazdáknak ne kelljen a latin tudományos kifejezéseket megtanulniuk és észben tartaniuk. Egy jó termelőnek azonban meg kell tanulnia értelmezni, átlátni a fogalmakat. Mert nem mindegy, hogy mely területen milyen gyomok uralkodnak, és milyen gyomirtó szert, technológiát választunk.

A csoportosításhoz illeszkedve dolgozták ki az alkalmazható gyomirtó szereket és technológiákat. Érdemes tisztában lennünk a kifejezésekkel.

A gyomnövényeket a következőképpen csoportosítjuk:

1. Egyévesek (Therophyta). A gyomnövénycsoport jelölése: „T”.

Megkülönböztetünk a csírázási hőmérséklet alapján T1, T2, T3, T4-es gyomokat.

2. Kétévesek (Hemithero­phyta). A gyomnövénycsoport jelölése: „HT”.

3. Talajszintben telelő évelők (Hemikryptophyta). A gyomnövénycsoport jelölése: „H”.

Megkülönböztetünk a szaporodásuk alapján H1, H2, H3, H4, H5-ös gyomokat.

4. Talajban telelő évelők (Geophyta). A gyomnövénycsoport jelölése: „G”.

Megkülönböztetünk az áttelelés képességét szolgáló rész szerint G1, G2, G3, G4-es gyomokat.

5. Élősködő gyomnövények.

(Folytatjuk.)

Molnár Ildikó,
a „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei
Jótékonysági Alapítvány megbízásából

Forrás: karpataljalap.net