Az őszi búza gyomirtása III.

Problémás búzatáblák gyomirtása

A búza gyomirtását sok esetben rábízzuk a gazdabolt eladójára, de ez szerencsejáték. Ha az eladó meg sem kérdezi, hogy milyen gyomok vannak a területen, csak kínálja a drágábbnál drágább szereket, máris elgondolkozhatunk azon, hogy kinek az érdekében jár el. Mert olyan, hogy „mindent visz”, „biztos szer”, nincs. Ahány földterület, annyiféle gyomösszetétel, annyiféle hatóanyag is kell. Az alábbiakban ismertetem a legfontosabb kapható hatóanyagokat, melyek jól beválnak bizonyos gyomfajokra és gyomtípusokra.

Védekezés az MCPA-ra és 2,4-D-re toleráns kétszikű gyomnövények ellen

Az MCPA és a 2,4-D-hatóanyagok vidékünkön máig a leggyakrabban használt szerek. Emiatt a búzatáblákon kialakult egy olyan erős és szívós gyomállomány, melyre egyre kevésbé hatnak e szerek, ellenállóvá váltak a gyomirtóval szemben. Sok esetben a gazdák a vegyszerek minőségét, megbízhatatlanságát okolják – szinte mindenki erre gondol először –, de bizony, nemcsak ez állhat a háttérben, hanem a gyomok ellenállósága is. Napjainkra megszokták ezeket a hatóanyagokat egyes gyomfajok.

A keskenylevelű kétszikű gyomok közül leginkább ellenálló e két hatóanyagra az orvosi székfű, a szőrös pipitér, a ragadós galaj, a poloskafű, a parlagi füstike. Tehát az ezekkel a gyomnövényekkel fertőzött táblákon a 2,4-D- és a MCPA-­hatóanyagok csak gyenge hatásfokkal alkalmazhatók, más kiegészítő vagy akár helyettesítő gyomirtó hatóanyagra is szükség van.

Kiválóan alkalmas kiegészítő hatóanyagok: diklórprop, dicamba, flurenol, brómfenoxim stb. Ezek sokkal gyorsabban hatnak (2-3 nap), de szintén csak kontakthatásúak. E hatóanyagok ugyancsak hormonhatásúak, és fejlődési rendellenességet okoznak a gyomnövényeknél, s a 2,4-D- és MCPA-hatóanyagokkal jól keverhetők. A brómfenoxim az évelő gyomok ellen hatástalan, tehát ha a búzatáblán évelő kétszikű gyomok is vannak, szükség lesz a 2,4-D- és/vagy MCPA-hatóanyagokra is.

A diklórprop, dicamba, flurenol, brómfenoxim hatóanyagok a búza 4-5 leveles állapotától a bokrosodás végéig, de mindenképpen a szárba indulás előtt használhatók. A kalász megjelenésével a szerkombinációk alkalmazása tilos, nagy termésveszteség léphet fel. Szintén fontos szempont, hogy 10–20 °C közötti hőmérsékleten alkalmazhatók jó hatásfokkal e készítmények.

A szerkombinációknál további szempontokat is figyelembe kell vennünk:

• a szerkombinációk perzselhetik a legyengült, alultáplált búzatáblákat;

• a kicserepesedett, víznyomásos, levegőtlen talajokon a gyomirtó hatóanyagok kombinálása nem javasolt;

• egyes készítmények csak csökkentett dózisban keverhetők egymással, ami fel van tüntetve a csomagoláson;

• a flurenol hatóanyag egyes búzafajtákat perzselhet (például Rana).

A nagy széltippan, a parlagi ecsetpázsit és a sovány perje irtásának lehetőségei

Az egyéves kétszikűek irtására kiválóan alkalmasak a klórtoluron és izoproturon hatóanyagú készítmények mind ősszel, mind a tavaszi időszakban. Nagyon fontos: csak az­után permetezzünk, hogy ezek a gyomnövények kikeltek. Sok esetben az elhúzódó gyomkelések miatt a tavaszi gyomirtás eredményesebb az egyéves kétszikűek ellen. Szintén nagyon fontos szempont, hogy e három gyomnövény igen agresszív és ellenálló, ezért lehetőleg az engedélyezett maximális dózist használjuk a gyomok kelését követően 1-2 héten belül. E két hatóanyag működését és felszívódását a hőmérséklet nem befolyásolja, a lényeg, hogy a kezelést követően kb. 2-4 óráig ne érje csapadék a területet.

Az egy- és kétszikű gyomokkal egyidejűleg fertőzött területek gyomirtása

Monokultúrás termesztésnél szinte minden terület ebbe a kategóriába sorolható, ha a gazda kimegy terepszemlére, szó szerint „csalamádét” lát, szinte az összes gyom fellelhető a táblán.

Az ilyen területeken minden esetben szerkombináció alkalmazása javasolt. Tehát az egyféle hatóanyagot tartalmazó gyomirtó bizonyosan kevés lesz mindenféle gyom ellen. A kereskedésekben többféle szerkombinációjú gyári készítmények kaphatók, melyek 2-3 vagy akár négyféle gyomirtó hatóanyagot is tartalmaznak annak érdekében, hogy az ilyen területeket megfelelően kezelhessük. De a gyakorlott gazda akár maga is kikeverheti a megfelelő szerkombinációt a saját földjére, a saját gyomnövényeire. Napjainkban a gyári szerkombinációk a legdivatosabbak, és aki biztosra akar menni, az már ezeket használja. Bár ez az egyszerűbb megoldás, de drágább, és sok esetben mindig marad egy-egy gyomféle a területen, tehát nem tekinthető univerzális megoldásnak.

1. Egyszikű gyomnövényeket irtó komponensek: izoproturon, klórtoluron, metabenztiazuron, difenzokvát, diklofop-metil, flamprop-izopropil, tralkoxidim stb.

2. Kétszikű gyomnövényeket irtó komponensek: mekoprop, diklórpop, ioxynil, bromoxinil, fluroxipil, etoxifen, piridát stb. (egyes kétszikű gyomok már ellenállók a 2,4-D- és MCPA-hatóanyagokkal szemben).

3. Egy- és kétszikű gyomnövényeket egyaránt irtó komponensek: amidoszulfuron stb.

(Folytatjuk.)

Molnár Ildikó,
az „Egán Ede” KGK JA falugazdásza,
a „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány munkatársa

Forrás: karpataljalap.net