Hajtatás vészterhes időkben (3.) – A szünetmentes tápegységekről (1.)

Cikksorozatunk előző részeiben bemutattunk két hasznos kis eszközt, amelyek riasztják a gazdát egy esetleges áramszünet esetén, valamint éppen pont fordítva: a mobil telefonon keresztül értesít minket arról, hogy éppen megjött az áram. Ez utóbbi funkció is fontossá vált, hiszen sürgősen el tudjuk végezni azokat az aktuális teendőket, amihez elektromos áram kell, például megöntözhetjük a zöldségeket stb. Higgyék el, nagy nyugalmat, biztonságérzetet tudnak nyújtani ezek a kis készülékek, miközben súlyos anyagi kártól is meg tudják menteni a családi gazdaságunkat. Azonban a korai fűtött hajtatásban és a palántanevelésben feltétlenül szükség van valamilyen alternatív áramforrásra is, amely segít működésben tartani legalább fűtési rendszerünket egy éjszakai áramkimaradás esetén. Erre a legalkalmasabbak az úgynevezett akkumulátoros szünetmentes tápegységek. 

Nagyon sokan beleestek abba a hibába, hogy nem megfelelő tápegységet vásároltak, és végül nem tudták arra használni, amire szerették volna. Ebben a cikkünkben megpróbálunk néhány támpontot adni azzal kapcsolatban, hogy mire figyeljünk oda, ha egy ilyen eszközt szeretnénk vásárolni.

Mi is az a szünetmentes tápegység?

A szünetmentes tápegység egy olyan elektromos eszköz, amely képes az akkumulátorok 12 V-os egyenáramát 220 V-os váltakozó árammá alakítani, tehát az úgynevezett inverterek csoportjába tartozik. Azonban a szünetmentes tápegységek két fontos dologban meghaladják a invertereket. Az első az, hogy a szünetmentes tápegységeket csatlakoztatni lehet a hálózati 220 V-os hálózatra, és amikor minden rendben van, a hálózatban van normális 220 V-os áram, akkor közvetlenül a hálózatról látja el a rákötött gépeket elektromos árammal. Azonban egy áramszünet esetén nincs szükség közvetlen emberi beavatkozásra, a szünetmentes tápegység automatikusan átvált akkumulátoros üzemmódba. Mindezt olyan gyorsan teszi, hogy sem mi, sem a rákapcsolt gépek nem veszik észre a változást. Feltéve, ha a megfelelő tulajdonságokkal rendelkező szünetmentes tápegységet választottuk ki. Sokszor a készülék típusjelzésben szereplő utolsó kis betűn, számon múlik, hogy megfelelő lesz-e számunkra, pontosabban az elektromos készülékünk számára a szünetmentes tápegységünk által generált áram. Van egy másik fontos eltérés is, amiben a szünetmentes tápegység több mint egy egyszerű inverter. Az inverterek csak „egy irányba dolgoznak”, azaz egyenáramot váltakozó árammá alakítják át, visszafelé nem tudnak működni. Ezzel szemben a szünetmentes tápegységek teljes értékű akkumulátortöltő funkcióval is rendelkeznek. Folyamatosan felügyelik az akkumulátor töltöttségét, és két áramszünet között automatikusan átváltanak akkumulátortöltő üzemmódba, biztosítva azt, hogy az akkumulátorok mindig maximálisan fel legyenek töltve. 

Az a fránya „SINUS”!

A gazdák többsége számára a sinus kifejezés hallatán csak a rossz emlékű kötelező iskolai tananyag jut az eszébe, amit igyekeztek is minél előbb elfelejteni. Ez érthető is, hiszen ha nem valamelyik műszaki főiskolán folytatta a tanulmányait, nem nagyon kellett foglalkoznia ezzel a trigonometrikus függvénnyel. Mondhatjuk ezt annak ellenére is, hogy ez a függvény ír le számtalan, minket körül vevő folyamatot, jelenséget, amelyek kapcsolatban vannak valamilyen forgó mozgással, legyen az a föld keringése, vagy az áramfejlesztő generátorok, esetleg a villanymotorok tengelyének forgása. Olyannyira, hogy a generátorok által előállított váltakozó áram is a sinus függvénnyel íródik le. Ez azt jelenti, hogy az áram a vezetékben hol az egyik irányba folyik, hol a másikba, miközben az átmenet a két irány között nem „éles”, hanem „sima”, akárcsak a sinus függvény grafikonján. Ez a tulajdonsága nagyon fontos, mivel a villanymotorok tengelye szintén forgó mozgást ír le, és így annak működéséhez is a tökéletes sinus-hullámot leíró váltóáram a legmegfelelőbb. Amennyiben ettől eltér, akkor a villanymotor forgása nem lesz egyenletes, zúgni és melegedni fog. Tehát ha a szünetmentes tápegységünkkel olyan eszközt akarunk üzemeltetni, amiben villanymotor is van, akkor feltétlenül olyat válasszunk, amely tökéletesen sinus-os áramot állít elő. Az egyszerűbb, ezért olcsóbb szünetmentes tápegységek nem szinuszos, hanem szakaszos áramot adnak ki. Az ilyen áram esetén szintén hol az egyik, hol a másik irányba folyik az áram, azonban az átmenet a két állapot között nem „sima”, hanem hirtelen történik meg. Ezek a szünetmentes tápegységek tökéletesen megfelelnek a számítógépek, tv-készülékek, rádiók, stb. működéséhez, amiben nincs villanymotor. A két véglet között helyezkednek el az úgynevezett „módosított sinus” áramot kiadó készülékek. Ezek megpróbálják leutánozni a sinus-os áramot, azonban ez az utánzás nem tökéletes. A villanymotorok valamelyest simábban mennek ugyan, nem zúgnak és nem melegszenek annyira, mint a szakaszos, nem sinus-os áram esetében, de hosszú ideig nem szabad működtetni őket ilyen árammal. 

Érdekesség, hogy a régi fajta áram-stabilizátorok (amelyekre valószínűleg főleg a korombéli idősebb gazdák emlékeznek, hiszen a tv-készülékeket gyerekkorunkban ezen keresztül lehetett csak biztonságosan üzemeltetni) alkalmasak arra, hogy sinus-os árammá alakítsák át a nem sinus-os váltakozó áramot. Ennek megfelelően fel is ment a többszörösére az ára az internetes kereskedő oldalakon…

„Fázis és nulla” megléte

A vásárlás előtt feltétlenül tisztázni kell, hogy a kinézett szünetmentes tápegység biztosítja-e a „fázist” és a „nullát”. Ugyanis, a normál hálózati áram esetében csak az egyik vezeték van feszültség alatt, amit „fázisnak” szoktak nevezni, a másik vezeték a „nullás”. (Ezt fázisceruzával (indikátorral) le lehet ellenőrizni: a konnektor egyik csatlakozónál jelezni fogja az áramot (feszültséget),  a másiknál nem). Vannak olyan elektromos gépek, például néhány gázkazántípus, amelyek működéséhez feltétlenül szükséges a „fázis” és a „nullás” megléte.

Valamilyen műszaki okból a gyártóknak néha egyszerűbb és olcsóbb olyan tápegységet gyártani, ahol mind a két csatlakozó feszültség alatt van, és úgynevezett „fáziseltolással” biztosítják a 220 V-os feszültség-különbséget a két vezeték között. A háztartási eszközök túlnyomó többségének, köztük a villanymotoroknak is megfelelő az ilyen áramforrás, de mint fentebb említettük, lehetnek kellemetlen meglepetések.

(Folytatjuk)

Gál István, 
Pro Agricultura Carpatika Alapítvány

Forrás: karpatinfo.net