Haza a magasban: A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem. Egy Kárpát-medencei sikertörténet

A  Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem, igazi Kárpát-medencei sikertörténet.  A mozgalom indulásakor, 2011-ben még csupán tíz tonna búza gyűlt össze, amely mostanra közel 800 tonnára növekedett. Ebből a feladatból mind nagyobb részt vállalnak a határon túli gazdák, akik idén 213 tonna gabonát ajánlottak fel e nemes célra. Megyénk gazdatársadalma ismét összefogott, így rekordmennyiségű, 104 tonnát vittek be a gyűjtőpontokra. Ennek megfelelően igen jó hangulatban került sor a mozgalom idei kárpátaljai zárórendezvényére, amikor is a megye legnépesebb magyarlakta községében, Nagydobronyban, az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonban átadásra került az aratás után összegyűjtött, s immáron lisztté őrölt búza ide szánt része. Az eseményen részt vett a magyar köztársasági elnök felesége, Herczegh Anita, az alkalom fővédnöke.

Megható volt látni azt a szeretetteljes ragaszkodást, amellyel az intézmény neveltjei körülvették a magyarországi vendéget, aki már többször járt itt.

Katkó László, az intézmény igazgatója hálás szívvel köszönte meg a jótéteményt, amely jelentősen megkönnyíti a hetven leánygyermeket befogadó árvaház működését.

Az összefogás, a csodákra képes testvéri szeretet erejét hangsúlyozta Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka, a Magyarok Kenyere Alapítvány kuratóriumának tagja. Mindez több mint adománygyűjtő kezdeményezés: hit az itteni gazdák összefogásának erejében, abban, hogy együtt nagyot tudunk alkotni. A főgondnok a továbbiakban elmondta, hogy a mozgalom sikerének köszönhetően számos olyan szociális programot tudnak folytatni, amely a nélkülözők megsegítésére irányul. Ezen a téren megyénkben sajnos továbbra is van feladat bőven.

Kilenc évvel ezelőtt a felelősségvállalás hozta létre ezt a programot, fogalmazott Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke. A nemes kezdeményezés egyben a szolidaritásról és az egyetértésről, s nem utolsósorban a Kárpát-medencében élő magyarság megmaradásáról szól. Mint azóta tapasztaljuk, ez a nemes ügy évről évre egyre többeket mozgósít. Ismét bizonyítást nyert, hogy a segítőkészség, a nagylelkűség kódolva van a magyar gazdák lelkében, így hinnünk kell benne, hogy az utánunk jövő nemzedékek  génjeiben is tovább adódik.

Idén a Kárpát-medence magyar gazdatársadalmának közel 5700 tagja döntött úgy, hogy csatlakozik az adománygyűjtő mozgalomhoz. Ennek köszönhetően 791 tonna kenyérnekvaló került a magtárakba. A létszámot tekintve ez 25%-os növekedést mutat a tavalyi évhez képest. Bebizonyosodni látszik, hogy minden jóérzésű gazdaember úgy gondolja: nem lehet más a feladata, mint hogy jobb hellyé tegye azt a világot, ahol él. Az ilyen lélekemelő alkalmakkor érezzük közösségeink együttes szívdobbanását, zárta beszédét az elnök.

Az egész Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom nevében nyújtjuk át az adományt, kezdte beszédét Jakab István, a MAGOSZ elnöke, a parlament alelnöke, utalva rá, hogy a záró adományátadó ünnepségen a Drávaszögtől Lendván át Csíkszeredáig, Beregszásztól Orosházán át Dunaszerdahelyig az eseményen jelen voltak a Kárpát-medencei gazdaszervezetek képviselői. A magyarság egységébe vetett hitet a jelképesen és valóságosan is összeadott tizenötmillió búzaszem által újítjuk meg. Az a nagyszerű ebben a felemelően szép küldetésben, hogy senki ellen nem irányul, folytatta Jakab István. Általa azt üzenjük a Kárpát-medence különböző országai vezetőinek, hogy ők is segítsék az ott élő kisebbségek fennmaradását, hisz általuk valamennyi állam társadalma gazdagodik. Mert nem kétséges, hogy mindenütt nagy szükség van a szorgalmas, az elesettek felkarolását a szívükön viselő emberekre.

Az ünnepségen jelen lévő Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök köszönetet mondott valamennyi adományozónak, akik ily módon mindennapi kenyerükhöz segítik a rászorulókat. Különösen szükséges ez a visszajelzés a kárpátaljai gazdáknak, hogy megtapasztalják: közösségünk számára fontos, hogy elkötelezték magukat a földműveléssel, a jószágtartással, hogy itthon, a szülőföldjükön keresik a boldogulást.

Az istenhit a szeretet által válik élővé, fogalmazott Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke. Az adományozás lehetősége az adakozónak legalább olyan fontos, mint annak, aki kapja.

Minden egyes jótéttel részt vállalunk a teremtésben, emlékeztetett rá Levcsenkó Róbert görögkatolikus áldozópap. A bibliai példára utalva – amikor Jézus öt kenyérből meg tudta etetni a sokaságot – arról szólt, hogy mi gyarló emberek ugyan nem vagyunk ilyen nagy csodákra képesek, ám az is komoly dolog, hogy a Magyarok Kenyere program szervezőinek felhívására hatezer Kárpát-medencei gazda a jó ügy mellé odaállt.

A rögtönzött sajtótájékoztatón Hercegh Anita, a rendezvény fővédnöke elmondta, hogy nem először jár a nagydobronyi gyermekotthonban, ahol mindig meghatja az a nagyfokú szeretet és ragaszkodás, amivel őt az intézet neveltjei és munkatársai körbeveszik. Az adománygyűjtési mozgalom kapcsán pedig arról szólt, hogy mindannyian egy kalászból, egy kévéből valók vagyunk: egy nemzethez tartozunk. A nemzethez való tartozás pedig felelősséggel jár – erőnkhöz, lehetőségeinkhez mérten tegyünk azokért, akik ezt igénylik, akik erre rászorulnak. 

A gyermekotthon neveltjei már hónapok óta készültek a nagy eseményre. Műsorukban megható módon vallottak a mindent felülmúló isteni gondviselésről, a cselekvő szeretetről, s arról, hogy minden embernek küldetése van ezen a földön.

A Magyarok Kenyere adománygyűjtő mozgalom azért lehet sikeres, mert alappillérei a hit, az alázat, a kitartás. No és az önzetlen segítő szándék. A magyar gazda nagyon is jól tudja, hogy mi a szükség, átérzi a bajbajutottak nehéz helyzetét.

Eszenyi Gábor

Forrás: karpatinfo.net